Vildkatter

Då det finns många vildkatter i området kommer några medlemmar att försöka fånga in dessa för att överlämna till katthem för åtgärd, detta för att försöka bringa ner antalet nyfödda kattungar då de går ett hårt liv till mötes. Det Läs mer…

Nyhetsbrev februari 2016

Information från Tuna Samfällighet feb 2016 Nyhetsbrevet kan laddas ner och läsas som pdf via denna länk. Kommunalt VA Strängnäs Kommun har reviderat tidplanen för de s.k. omvandlingsområdena, d.v.s. områden där man ersätter enskilda VA-lösningar med kommunalt VA. Tidplanen, som egentligen är Läs mer…

Nyhetsbrev maj 2015

Information från Tuna Samfällighet maj 2015 Nyhetsbrevet kan laddas ner och läsas som pdf via denna länk. Information från Tuna Samfällighet maj 2015 Vintervatten Programverket som styr backspolningen av järn- och manganfiltren har ”hängt sig” ett par gånger under vecka 17-18. Läs mer…

Nyhetsbrev april 2015

Information från Tuna Samfällighet april 2015 Nyhetsbrevet kan laddas ner och läsas som pdf via denna länk. Vintervatten/Kommunalt VA Vi har under hösten/vintern renoverat vårt vattenverk. Efter vissa inkörningsproblem fungerar nu anläggningen mycket bra och våra vattenprover visar bra resultat. Halterna Läs mer…