Samfälligheten – sophantering och slamsugning

SEVAB ansvarar för soptömningen. Du bestämmer om soporna skall tömmas enligt helårsmodell, 24 ggr per år, eller sommarmodell, 12 ggr per år. Du kan också bestämma vilken storlek på sopkärlet du skall ha. Information om SEVAB:s priser hittar du här.

Beställning av och frågor om sophämtning samt beställning av avlopps- och slamtömning görs till SEVAB’s Kundtjänst, tel. 0152-460 50, mellan kl. 10-12 och 13-15.

Tömningsdagar är fredagar i ojämna veckor, men har du noterat att det här året har 53 veckor? Det innebär att det vid nyår blir två udda veckor efter varandra. Sevab fortsätter att hämta våra sopor varannan vecka precis som vanligt, men vi som hittills haft hämtning på udda veckor kommer att få hämtning på jämna veckor under 2021.

Soptunnan skall då stå max 1,5 meter från vägkanten, med öppningen på locket mot vägen och tunnans handtag vänt inåt tomten!

Grovavfall kan mot avgift lämnas till Kvittens Avfallsstation, telefon 0152-462 27. För trädgårdsavfall finns möjlighet att beställa ett brunt sopkärl som hämtas varannan (ojämn) vecka på fredagar under tiden v 14-47 till en årskostnad av 490 kr.

Tanktömning sker normalt på onsdagar mot fastställd avgift. Beställ senast dagen före! Jourhämtning av slam beställes på telefon 0152-460 50. (Obs mer än dubbla avgiften)

Mer upplysningar kan fås på Sevabs hemsida här.