Vatten – sommarvatten

Föreningen har en sommarvattenanläggning där vi tar vatten från Mälaren och via ett pumphus nere vid båthamnen pumpar ut vatten i ledningar fram till tomtgränsen.

Vattenintaget sitter på den västra båtbryggan och på c:a 1 m djup.

Vattna med förstånd, d.v.s. undvik att vattna under soliga dagar då det mesta av vattnet bara avdunstar. Du som bor här permanent kan gärna passa på att vattna under veckan så att all belastning inte kommer på helgerna när flera är ute.

För närvarande är Bengt Rundqvist ansvarig även för vår sommarvattenanläggning.

Märker ni av några problem med sommarvattnet skall ni kontakta honom på tel:+705386929

Ett par tips:

Om trycket på vattenspridaren går ner behöver orsaken inte vara att vattnet i Mälaren är slut! Kolla att inte partiklar i vattnet har satt igen det filter som brukar finnas vid anslutningen på vattenspridaren.

När sommarvattnet har stängts av för säsongen, tänk på att öppna era kranar så att vattnet rinner ur kranen! Då undviker ni att kranen fryser sönder. ”Vanliga” kranar öppnas helt, vred som öppnas/stängs 90 grader ställs i 45 graders vinkel.