Området – vägföreningen

Samtliga fastigheter är medlemmar i vägföreningen.
Föreningen erhåller ett mindre driftsbidrag från stat och kommun, men det mesta måste bekostas av oss.
Genom den vägansvarige i styrelsen, Peter Wahlfeldt, genomförs eller beställs nödvändiga underhållsarbeten.
För att sköta snöröjning och sandning på vintern har vi en inhyrd entreprenör från trakten.

Undvik att belasta dikeskanterna genom att utnyttja de mötesplatser som finns. Det är alltid uppskattat av mötande om den som är närmast en mötesplats stannar till och låter den andre passera!

Tänk på trafiksäkerheten

Den officiella hastighetsbegränsningen för denna typ av väg är 50 km/tim, men det är i praktiken alldeles för snabbt för en säker framfart. Vi rekommenderar att hålla c:a 20 km/tim.
Tag för vana att stressa av när du svänger in på området!
Att sänka farten från 50 till 20 km/tim ger max 20 sekunder längre körtid, även om du ska allra längst bort i området! Det spar din bil, din hälsa, vägen och framför allt, det minskar risken för att en tragedi skall inträffa genom att någon blir påkörd!

Länsstyrelsen, Trafikverket och Strängnäs kommun har i enighet avslagit vår begäran om att få sänka hastigheten genom området till 30 km/tim.
Man anser att då vägen bara nyttjas av boende, utan direkt genomfartstrafik, skall vi vara medvetna om de risker som finns och själva anpassa hastigheten!