Vatten – kommunalt VA

Kommunalt Vatten och Avlopp

Som framgår av vårt utskickade informationblad i Feb 2016 kommer inte Tuna att anslutas förrän tidigast 2030!
Läs mer i informationsbladet hur föreningen hanterar det nya läget.

Så här ser tidplanen för anslutningen av Kalkudden-Edsala ut på SEVAB:s hemsida idag, 2022:

”Hedlandet har alltså fått hög prioritet och ligger på andra plats i utbyggnadsordningen. Området Edsala-Kalkudden med över 400 fastigheter ligger före.
Tidplanen för Hedlandet är därmed beroende av hur entreprenaden går i Edsala-Kalkudden, ett projekt som tyvärr har försenats kraftigt.
Projektet med VA-utbyggnad i Hedlandet kan påbörjas tidigast 2023 med en preliminär byggstart 2024. Observera att tidplanen är preliminär”.

Därefter ligger alltså Vik och Ringsö innan det är dags för oss i Tuna.
Vår uppskattning att det inte sker före 2030 ligger fast!

Arbetsgrupp för Kommunalt Dricksvatten via Husby

Föreningen tillsatte en arbetsgrupp att sköta kontakterna med kommunen/Sevab och bereda frågan om att ansluta till kommunens nät i Husby för att köpa vårt dricksvatten och presentera insamlad information för medlemmarna innan några beslut tas på föreningens årsstämma 2016.

Då årets ordinarie stämma beslöt att ajournera beslutet har gruppen arbetat fram ett bättre beslutsunderlag inför en extrastämma våren 2017. Denna stämma har nu ägt rum och då beslöts att inte ansluta till vatten via Husby. I stället fortsätter föreningen att driva sitt eget vattenverk.