Samfälligheten – organisationsnummer

Föreningens organisationsnummer: 716401-8017