Området – badplatser

Området har 2 badplatser, ”Stora badet” i den östra delen (Haguddsvägen) och ”Lilla badet” i den västra delen nere vid Kolsundet.
Det stora badet är mer barnvänligt och mindre utsatt för svall från båtar som passerar. På båda platserna finns gott om plats att vistas. Stora badet har en stor gräsyta som lämpar sig för lekar samt bord och stolar och den lilla badplatsen har en gedigen utegrill med bord och stolar.

Se till att du städar upp efter ditt besök!
Tag gärna en kratta med dig vid något besök och snygga till på stranden från vass och dylikt.