Regler och bestämmelser

Styrelsen har samlat ett antal så kallade ”ordningsregler”, dessa antogs vid årsstämman 2007.
De är framtagna för att, om de följs av alla, minska onödig irritation mellan oss boende på området.
Underlätta samvaron genom att respektera anvisningarna.
Du finner dem här.

På förekommen anledning vill styrelsen poängtera att man är skyldig att hålla rent från sly och långt gräs utefter dikena vid sin tomt, se till att eventuell häck inte hindrar sikten i trafiken och att det inte är tillåtet att själv gallra på allmänningen för att exempelvis få bättre utsikt ner mot Mälaren.

Fyrverkerier

Det är inte tillåtet att utan särskilt tillstånd från Polisen skjuta raketer och andra fyrverkerier på andra dagar än på nyårsafton mellan kl 17:00 – 01:00. Detta är speciellt viktigt i vårt område där det finns många hundar. Visa hänsyn!

Du kan läsa kommunens råd och anvisningar här.