Samfälligheten – stadgar och protokoll

Stadgar

Föreningen antog reviderade stadgar vid årsstämman 2007. Du kan läsa våra gällande stadgar här.

Protokoll

Vi har digitala årsmötesprotokoll från 1999, men på grund av den nya persondatalagen GDPR kan vi inte längre lägga ut dem på nätet. Vill Du få en kopia av ett speciellt protokoll, klicka då på denna länk för att skicka ett mejl till Samfälligheten och begära en kopia.