Båtklubb – styrelse och funktionärer

Funktionärer 2021/2022: