Samfälligheten – styrelsen

För verksamhetsåret 2018 – 2019 är följande personer valda:

Ordförande och kontaktperson: Magnus Eriksson, Haguddsvägen 8. Tel. 070-535 00 64

Kassör: Björn Söderström, Stickvägen 4. Tel. 070-891 92 90

Sekreterare och skogsansvarig: David Hedberg, Harvägen 6. Tel. 070-935 25 73

Ledamot (ansvarig vägar): Peter Wahlfeldt, Borgvägen 2. Tel. 0733-903 186

Ledamot: Suzanne Hadler, Ekebergsvägen 33. Tel. 070-311 29 52

Ledamot: Max Mortensen, Ekebergsvägen 14, tel. 076-207 73 08

Suppleant (ansvarig vattenverken): Bengt Rundqvist, Ekebergsvägen 38. Tel. tel. 070 538 69 29

Suppleant: Marie Mulvad Fransson, Borgvägen 5. Tel. 0760-52 60 01

Suppleant: Cecilia Hahn, Ekebergsvägen 57. Tel: 070-9210096

Revisor: Jenny Aras, Stickvägen 6. Tel. 08-645 26 05

Revisorsuppleant: Lars Rydell. Tel. Tel.08-531 78 853

Valberedning: Bertil Önnestam, Höjdvägen 5. Tel. 070-7738470

Valberedning: Per Hällsten, Borgvägen 8. Tel. 070-698 30 43

Valberedning: Magnus Johansson, Slutvägen 5, tel. 0152-433 61