Samfälligheten – styrelsen

För verksamhetsåret 2020 – 2021 är följande personer valda:

Ordförande och kontaktperson: Magnus Eriksson, Haguddsvägen 8. Tel. 070-535 00 64

Kassör: Björn Söderström, Stickvägen 4. Tel. 070-891 92 90

Ledamot (ansvarig vägar): Peter Wahlfeldt, Borgvägen 2. Tel. 0733-903 186

Ledamot: Henrik Rohde, Båtvägen 9. Tel. 076-880 02 64

Ledamot: Max Mortensen, Ekebergsvägen 14, tel. 076-207 73 08

Suppleant (ansvarig vattenverken): Bengt Rundqvist, Ekebergsvägen 38. Tel. tel. 070 538 69 29

Suppleant: Linda Fredricsdotter, Ekebergsvägen 55. Tel. 070-771 64 42

Suppleant: Suzanne Hadler, Ekebergsvägen 33. Tel: 070- 311 29 52

Revisor: Jenny Aras, Stickvägen 6. Tel. 08-645 26 05

Revisorsuppleant: Lars Rydell. Tel. 070-755 17 58

Valberedning: Bertil Önnestam, Höjdvägen 5. Tel. 070-773 84 70

Valberedning: Per Hällsten, Borgvägen 8. Tel. 070-698 30 43

Valberedning: Ann-Charlotte Brogren Hallergren, Båtvägen 7,

tel. 073-995 51 77