Samfälligheten – styrelsen

För verksamhetsåret 2023 – 2024 är följande personer valda:

Ordförande och kontaktperson: Magnus Eriksson, Haguddsvägen 8. Tel. 070-535 00 64

Kassör: Gunilla Perdius, Slutvägen 1. Tel 070-811 35 30

Ledamot (ansvarig vägar): Peter Wahlfeldt, Borgvägen 2. Tel. 0733-903 186

Ledamot: Henrik Rohde, Båtvägen 9. Tel. 076-880 02 64

Ledamot: Björn Söderström, Stickvägen 4. Tel. 070-891 92 9

Ledamot: Lars Rydell, Haguddsvägen 7. Tel. 070-755 17 58

Suppleant (ansvarig vattenverken): Bengt Rundqvist, Ekebergsvägen 38. Tel. tel. 070 538 69 29

Suppleant: Linda Fredricsdotter, Ekebergsvägen 55. Tel. 070-771 64 42

Suppleant: Annika Lindström Looft, Höjdvägen 6. Tel. 073-970-20-93

Revisor: Jenny Aras, Stickvägen 6. Tel. 08-645 26 05

Revisorsuppleant: Iréne Nordin, Roparuddsvägen 2, Tel 073 -140 97 50

Valberedning: Bertil Önnestam, Höjdvägen 5. Tel. 070-773 84 70

Valberedning: Hans Norbeck, Båtvägen 5, Tel. 070-767 93 34

Valberedning: Gerhard May, Höjdvägen 8. Tel. 070-544 55 64

Valberedning: Peter Larsson, Ekebergsvägen 39. Tel. 070-275 69 95