Nyhetsbrev april 2015

Information från Tuna Samfällighet april 2015

Nyhetsbrevet kan laddas ner och läsas som pdf via denna länk.

Vintervatten/Kommunalt VA

Vi har under hösten/vintern renoverat vårt vattenverk. Efter vissa
inkörningsproblem fungerar nu anläggningen mycket bra och våra
vattenprover visar bra resultat. Halterna av mangan och järn har sjunkit
och ligger nu inom godkända värden.
Vårt vatten har alltid varit något ”surt”, d,v,s, haft ett något lågt pH-värde,
runt 7,3 – 7,4. Det ska idealiskt ligga på 7,5 – 9,0, men man
rekommenderar åtgärder först när värdet är ner mot 6,5 vilket inte är
aktuellt för vår del. Ett surt vatten är inte hälsofarligt, men kan ha
negativ påverkan på ett ledningsnät av metallrör, något föreningen inte
har.

Den kommunala tidsplanen för vatten och avlopp ligger fortfarande på
start 2019, färdigt 2021.

Skogsavverkning

Skogsgallringen är nu avslutad och virket är under bortforsling. Allt virke
och ris som Stora Enso tar hand om är utkört ur skogen. Riset är upplagt
för flisning som sker senare.

Riset på de områden som gallrats, alltså ej slutavverkats (”renhuggits”)
kan Stora ej köra bort med maskin utan det får vi ta hand om eller låta
ligga kvar. Styrelsen kommer att återkomma hur vi lämpligen hanterar
detta, t. ex. vid gemensamma aktiviteter, men kan redan nu meddela att
det är fritt fram för den som vill ”städa upp” på närliggande områden och
kanske kvista upp och ta tillvara sådant som kan använda som ved.
Ingen ersättning krävs för veden, arbetet får vara betalning.

Ris

Vår upplagsplats för grenar och ris har nu rensats och vi ska börja om att
lägga upp ris direkt till höger längs diket mot åkern, med början från
Ekebergsvägen räknat.

Tänk på att försöka lägga riset så högt som möjligt, stjälp inte bara av
riset utan försök att slänga upp det på toppen. Lägg inte en bredare hög
än 3 meter för att flisaren skall kunna komma åt. Vi kommer senare att
ge anvisning ifall det inte blir tillräckligt med en rad av flis.

Mycket viktigt är att enbart rent material av ris och grenar läggs här

Vi kommer att sätta upp en ny och större skylt om vad som gäller. Respektera detta och säg t.ex. till ev. hantverkare att de inte får lägga byggavfall etc här!

Vägar

Skogsgallringen har belastat våra vägar hårt. Vi kommer i vår att

  • sopa bort sanden från vinterns halkbekämpning
  • lägga nytt slitlager på våra grusvägar
  • senare i vår laga potthål i den belagda vägen med ”snabellagningsmetoden” som ger en mer hållbar lagning av potthål än manuell ifyllning av asfaltsmassa
  • 40-årsjubileum

Tuna Samfällighet bildades 1975 och firar alltså i år 40 år. Det tänkte vi uppmärksamma med en fest dit medlemmarna bjuds in. Tanken är att festen skall äga rum lördagen den 22 aug. Närmare detaljer kommer att meddelas i början av Maj.

Valborg

Dessförinnan samlas vi traditionsenligt till Valborgsfirande kl. 20:00 den 30 april för vårbrasa, korv och öl/läsk. Plats: Båthamnen. Välkomna!

Vi önskar alla medlemmar en Trevlig Vår!
Styrelsen