Vildkatter

Då det finns många vildkatter i området kommer några medlemmar att försöka fånga in dessa för att överlämna till katthem för åtgärd, detta för att försöka bringa ner antalet nyfödda kattungar då de går ett hårt liv till mötes. Det Läs mer…