Stormen!

OBS. Den hårda blåsten har gjort att flera träd blåst ner i området! Iakttag försiktighet tills hinder är undanröjda och om ni själva gör något för att ta undan grenar etc, VAR FÖRSIKTIGA

Vattenläcka!

Just nu, 05:30 lördag 28 mars, har vi problem med en vattenläcka, vilket gör att vattenverket har påverkats. Felsökning pågår och man får räkna med störningar till och från under dagen. Uppdatering 07:00: Läckan är lokaliserad till Haguddsvägen. För att Läs mer…

Nytt elavbrott

Vattenfall ska utföra ännu en uppgradering av elnätet i Tuna och kommer att stänga av strömmen Måndagen den 13 januari 2020 kl. 8:30-13:30. Vattenverket kommer att beröras, så tappa upp det vatten ni behöver under avbrottet och spola sedan tills Läs mer…