Vattenproblem!

Vi har ett pågående allvarligt problem med vattnet. Vi har svårighet med att få upp vatten från brunnen till vattenverket, orsaken till detta är ännu inte klarlagd. Arbetet fortsätter i morgon, under tiden ber vi alla att vara återhållsamma med Läs mer…

Varning!

Ett par falskskyltade bilar har setts i omedelbar närhet till vårt område och syftet verkar vara att ”reka” inför stöldförsök! Det finns alltså anledning att vara observant och att se till att stöldbegärlig egendom är skyddad!