Problem i vattenverket under Midsommarhelgen!

Vi har ett läckage i vattenverket som gör att vi måste koppla förbi vårt järnfilter under några dagar. Det innebär att vattnet i våra bufferttankar kommer att ta slut under helgen och ersättas av vatten med något högre järnhalt. Om ni märker att vattnet börjar smaka järn rekommenderas att köpa några flaskor vatten i affären och för säkerhets skull undvika att tvätta vittvätt under måndag-tisdag. Vi räknar med att problemet skall vara löst till tisdag.

Uppdatering: problemet är nu löst efter reparation av rörverket och järnfiltret är ånyo i drift!