Rosafärgat vatten

Vi har nu också fått problem med doseringen av kaliumpergamanat, en kemikalie som används i vårt järnfilter. Pga störningar i filtret har en viss överdosering skett och då ämnet är starkt färgande kan det ses som en svag rosafärgning av Läs mer…

Klorlukt

För att förhindra att halten av coliforma bakterier i vårt dricksvatten blir för hög har vi tvingats öka mängden tillsatt klor. Det kan under några dagar medföra att man kan känna en klorlukt när man spolar upp vatten. Det bör Läs mer…

Vattenläcka 27 juni

Vår vattenansvarige, Bengt Rundqvist, har under de tidiga morgontimmarna den 28/6 lokaliserat orsaken till vattenläckan; en avstängningsventil har skadats av vägrensklippningen på Höjdvägen! Den kommer under fredagsförmiddagen att grävas upp och bytas. Avbrottet gäller nu bara Roparuddsvägen och Höjdvägen, övriga Läs mer…

Lilla Badet

En grupp av intresserade medlemmar genomför nu med föreningens ekonomiska stöd en uppsnyggning av Lilla badet. Ny trall på badplattformen, översyn av flytblock på bryggan samt rensning på marken och påfyllnad av sand. Vissa störningar kan ske innan allt blir Läs mer…

Varning!

Ett par falskskyltade bilar har setts i omedelbar närhet till vårt område och syftet verkar vara att ”reka” inför stöldförsök! Det finns alltså anledning att vara observant och att se till att stöldbegärlig egendom är skyddad!