Skyltstöld

Vår nyuppsatta förbudsskylt mot hundar och mopedkörning vid Lilla Badet har stulits! Ny skylt kommer att sättas upp. Om man inte gillar beslutet bör man istället för att stjäla skylten vända sig till föreningens styrelse! Upprepas tilltaget sker polisanmälan.