Vatten – dricksvatten

Föreningen har en egen grävd brunn med ett vattenverk för pumpning och med diverse reningssystem. Vattenprover lämnas enligt fastlagt schema för analys. Kjell-Ove Flodström är ansvarig för att vattenprover tas och sänds till det certifierade analysföretaget Eurofins.
Vårt behandlade dricksvatten skall inte användas för bevattning.

För närvarande är Bengt Rundqvist ansvarig för vårt vattenverk och han gör ett jättearbete för att hålla en god service! Han sköter också kontakterna med Blomkvists Rör som utför servicen på vårt vattenverk och ledningssystem.
Märker ni av några problem med vattnet skall ni kontakta honom på tel:+705386929 .

På förekommen anledning påminner föreningen om att kranar till tomterna måste vara antingen helt öppna eller helt stängda, i annat fall rinner vatten ut i marken!

Aktuell vattenanalys