Båtklubb – Meddelanden

Ny aktivitetsdag!

Alla medlemmar i båtklubben samt ni som hyr platser i hamnarna kallas härmed till en aktivitetsdag

Lördagen den 31 augusti kl 10:00

Tyngdpunkten är Stora hamnen. Vi behöver
– röja sly. Styrelsen tar med röjsåg.
– ta bort vass. Klubben har ett par krattor med knivskär för detta ändamål.
åtgärda häcken på piren. Den har blivit okontrollerat bred och behöver eventuellt tas ned för en föryngring och och avsmalning.
Om vi klipper ner den helt blir det ett stort jobb att samla ihop riset och köra bort. Styrelsen tar med motorsåg och en häcksax.
Stabila krattor kommer att behövas. Vi försöker också arrangera traktor och släp för bortforsling.

Viktigast är att vi blir tillräckligt många, så att arbetet blir trevligt och inte för tungt!

Välkomna!
Styrelsen KBK//
Kjell-Ove

 
TACK!
Ett stort TACK till alla, nästan 20 personer, som ställde upp på aktivitetsdagen i vår båthamn! Nu blev bryggorna oljade, sly rensad och träd borttagna, samtidigt som vi hade tid att ”mingla” och lära känna nya och gamla medlemmar. Ett varmt tack till ”Tjalle” som höll grytan kokande och serverade korv och lättöl/läsk till deltagarna!

Hyra båtplats?

Det finns båtplatsägare som inte tänker utnyttja sin plats i år. Vill du hyra båtplats och bor i Tuna Samfällighet kan du höra av dig till Båtklubben så kan vi förmedla kontakten. Hyra för platsen görs upp direkt mellan parterna.

Nyhetsbrev från styrelsen

Styrelsen har skickat ut ett nyhetsbrev till samtliga medlemmar. Du kan också läsa det här.