Båtklubb – Meddelanden

Medlemsinfo 22 mars 1920

Båtklubben har drabbats av sorg då vår medlem och hamnkapten Lennart Berglund hastigt avlidit efter ett par veckors sjukdom. Lennart har varit en stöttepelare i klubben och har med en aldrig sinande energi skött om hamnområdet och bryggorna.

Han lämnar ett stort tomrum efter sig och våra tankar går förstås till hans hustru Birgitta och övriga anhöriga i deras sorg.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TACK!
Ett stort TACK till alla, nästan 20 personer, som ställde upp på höstens aktivitetsdag den 31 aug! Flitiga medlemmar och båtplatshyrare röjde sly på land, rensade bort vass i vattnet och Per Hällsten körde med sin lastbil bort materialet från pirhäcken som Tomas Kraft tidigare under veckan kapat ner för att den ska föryngras! Annat material fraktades också bort och en bojsten justerades, samtidigt som vi hade tid att ”mingla” och lära känna nya och gamla medlemmar.

Ännu några fler var vi Lördagen den 2 aug då KBK hade inbjudit sina medlemmar till picknick vid båthamnen. Klubben bjöd på bål och sedan åt och drack alla medhavd mat och dryck. Vi hade en fantastisk tur med vädret och stämningen var mycket god under vår eftermiddag/kväll tillsammans!

TACK!
Ett stort TACK till alla, nästan 20 personer, som ställde upp på vårens aktivitetsdagen i vår båthamn! Nu blev bryggorna oljade, sly rensad och träd borttagna, samtidigt som vi hade tid att ”mingla” och lära känna nya och gamla medlemmar. Ett varmt tack till ”Tjalle” som höll grytan kokande och serverade korv och lättöl/läsk till deltagarna!

Hyra båtplats?

Det finns båtplatsägare som inte tänker utnyttja sin plats i år. Vill du hyra båtplats och bor i Tuna Samfällighet kan du höra av dig till Båtklubben så kan vi förmedla kontakten. Hyra för platsen görs upp direkt mellan parterna.

Nyhetsbrev från styrelsen

Styrelsen har skickat ut ett nyhetsbrev till samtliga medlemmar. Du kan också läsa det här.