Båtklubb – Meddelanden

 
Information från Mälarens Båtförbund dit vår båtklubb hör:

Info-nytt 1-24

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vill Du gå en kurs i sjömanskap?

Om du vill ta Förarintyg, Kustskepparintygs eller VHF/SRC utbildning online så får våra medlemmar 300 kr rabatt per kurs på https://navigationsskolan.se .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Omfattande förändringar av farledernas utmärkning i Mälaren!

Läs mera på Sjöfartsverkets informationssida: https://www.sjofartsverket.se/malaren

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Information om den invasiva växten SJÖGULL:

https://www.malaren.org/projekt/sjogull/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ett stort TACK till alla som deltog i uppsnyggningen vid stora badet 16 juli 2022! Nu är strandkanten rensad från sly.

Båtklubben hade inbjudit till picknick den 23 juli 2022 och ett drygt 20-tal medlemmar fanns på plats för att njuta av en fördrink samt egen medhavd mat och dryck. Trevlig samvaro med många nya bekantskaper, kul!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Info från Mälarens Båtförbund angående Tosteröbron, Strängnäs

Som framgår från MBF´s hemsida kommer Tosteröbron under en period endast öppnas för båttrafik tre gånger per dygn. Detta för att minska risken för att bron fastnar i öppet läge. Från och med 23 juni kommer bron att öppnas för båttrafik vid tre tillfällen: klockan 09.10, 12.10 och 18.10.

Detta är ett sätt för att förebygga problemen och minska risken för att trafikanter drabbas av störningar. Strängnäs kommun gör allt vi kan för att åtgärda problemen, både på kort och lång sikt. Motorbåtar har möjlighet att passera under det fasta norra spantet som medger en höjd upp till 4 m vid normal vattenstånd. Senare under sommaren sker ett arbete nattetid där byte av motor och omprogrammering av frekvens-omvandlaren ingår.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Erbjudande från Svenska Sjö till alla medlemmar:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Infobrev från Mälarens Båtförbund om bottenfärger

Infobrev om bottenfärger

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Infobrev från Mälarens Båtförbund

Senaste info-brevet: öppna

Du hittar det på följande länk. Information om arbeten vid Södertälje Kanal hittar du här.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Förändringar i Båtklubbens styrelse

Vid styrelsemötet 2020-05-23 adjungerades vår suppleant Thomas Karlsson till medlem i styrelsen fram till årets stämma, att ersätta vår avlidne medlem Lennart Berglund. Thomas påtog sig även uppdraget som hamnkapten.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Är du intresserad av båtplats i Saltsjön?

Vi har fått ett mejl från Furholmens Båtklubb:
”Jag undrar om det kan locka någon i er klubb med att ha en kompletterande sommarplats, svajplats, i vår klubb, Furholmens BK, som ligger direkt söder om Tullgarnsslott innanför Mörkös södra udde i Trosa skärgård?Här ligger vi! https://goo.gl/maps/iS59xv2eNt25xj8H7 .Vi har haft ett generationsskifte och tappat en hel del gamla svajmedlemar och har nu flera svajplatser lediga. Vår klubb är en liten, enkel klubb som inte har några uppläggningsplatser utan bara sommar platser, inga vaktspass. Enda åtagandet är att delta på årets städdag och årsmöte. Medlemskap + platsavgift kostar 1250 krJag mejlar er då ni representerar en båtklubb som ligger i Mälaren där en del av era medlemmar eventuellt skulle uppskatta en billig kompletterande svajplats ute i saltsjön”.
Länk till erbjudandet finns här.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Medlemsinfo 22 mars 1920

Båtklubben har drabbats av sorg då vår medlem och hamnkapten Lennart Berglund hastigt avlidit efter ett par veckors sjukdom. Lennart har varit en stöttepelare i klubben och har med en aldrig sinande energi skött om hamnområdet och bryggorna.

Han lämnar ett stort tomrum efter sig och våra tankar går förstås till hans hustru Birgitta och övriga anhöriga i deras sorg.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TACK!
Ett stort TACK till alla, nästan 20 personer, som ställde upp på höstens aktivitetsdag den 31 aug! Flitiga medlemmar och båtplatshyrare röjde sly på land, rensade bort vass i vattnet och Per Hällsten körde med sin lastbil bort materialet från pirhäcken som Tomas Kraft tidigare under veckan kapat ner för att den ska föryngras! Annat material fraktades också bort och en bojsten justerades, samtidigt som vi hade tid att ”mingla” och lära känna nya och gamla medlemmar.

Ännu några fler var vi Lördagen den 2 aug då KBK hade inbjudit sina medlemmar till picknick vid båthamnen. Klubben bjöd på bål och sedan åt och drack alla medhavd mat och dryck. Vi hade en fantastisk tur med vädret och stämningen var mycket god under vår eftermiddag/kväll tillsammans!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TACK!
Ett stort TACK till alla, nästan 20 personer, som ställde upp på vårens aktivitetsdagen i vår båthamn! Nu blev bryggorna oljade, sly rensad och träd borttagna, samtidigt som vi hade tid att ”mingla” och lära känna nya och gamla medlemmar. Ett varmt tack till ”Tjalle” som höll grytan kokande och serverade korv och lättöl/läsk till deltagarna!

Hyra båtplats?

Det finns båtplatsägare som inte tänker utnyttja sin plats i år. Vill du hyra båtplats och bor i Tuna Samfällighet kan du höra av dig till Båtklubben så kan vi förmedla kontakten. Hyra för platsen görs upp direkt mellan parterna.

Nyhetsbrev från styrelsen

Styrelsen har skickat ut ett nyhetsbrev till samtliga medlemmar. Du kan också läsa det här.