Rosafärgat vatten

Vi har nu också fått problem med doseringen av kaliumpergamanat, en kemikalie som används i vårt järnfilter. Pga störningar i filtret har en viss överdosering skett och då ämnet är starkt färgande kan det ses som en svag rosafärgning av Läs mer…

Klorlukt

För att förhindra att halten av coliforma bakterier i vårt dricksvatten blir för hög har vi tvingats öka mängden tillsatt klor. Det kan under några dagar medföra att man kan känna en klorlukt när man spolar upp vatten. Det bör Läs mer…

Vattenläcka 27 juni

Vår vattenansvarige, Bengt Rundqvist, har under de tidiga morgontimmarna den 28/6 lokaliserat orsaken till vattenläckan; en avstängningsventil har skadats av vägrensklippningen på Höjdvägen! Den kommer under fredagsförmiddagen att grävas upp och bytas. Avbrottet gäller nu bara Roparuddsvägen och Höjdvägen, övriga Läs mer…