Översiktsplan Stallarholmen

Strängnäs Kommun har lagt fram en översiktsplan för Stallarholmen utveckling.

Denna plan kommer att beröra oss som bor i Tuna Samfällighet. Ta chansen och läs de dokument som kommunen lagt ut på denna länk för samråd med möjlighet att lämna synpunkter från boende samt den information som kommer att hållas i Gula Huset den 14 nov. 17:00 – 19:30. Synpunkter på planen skall vara inne redan före den 18 dec 2017 så detta är ett ärende med kort tidsplan.