Kommunalt vatten, läget idag

Så här ser det ut på SEVAB:s hemsida idag 2022:


”Hedlandet har alltså fått hög prioritet och ligger på andra plats i utbyggnadsordningen. Området Edsala-Kalkudden med över 400 fastigheter ligger före.
Tidplanen för Hedlandet är därmed beroende av hur entreprenaden går i Edsala-Kalkudden, ett projekt som tyvärr har försenats kraftigt.
Projektet med VA-utbyggnad i Hedlandet kan påbörjas tidigast 2023 med en preliminär byggstart 2024. Observera att tidplanen är preliminär”.

Därefter ligger alltså Vik och Ringsö innan det är dags för oss i Tuna.
Vår uppskattning att det inte sker före 2030 ligger fast!