Diverse aktuell information

Flisning:
Flishögen till vänster är nu full och behöver torka.
Fortsättningsvis skall därför grenar och stammar läggas i hög till höger om infarten.
Obs Helst inte småris, kvistar , utan helst rejäla grenar och stammar med upp till 40 cm i diameter.
 
Vatten:
På pingstafton hade vi kort stopp i vattentillförseln, sannolikt p.g.a. tillfälligt hög vattenförbrukning. Ev kan fyllande av ”pooler” bidra. Pröva gärna sommarvatten men om ni fyller med dricksvatten så ta det i mindre portioner. Vattenverket klarar inte mer än 4000l/timme.
Samtidigt vill vi uppmana alla att ha en dunk dricksvatten i reserv. Nu löste det sig snabbt och avbrott är ytterst sällsynta, men man vet aldrig och olämpliga tider kan det ta lite tid innan man löser problemet.
 
Årsmöte:
Preliminärt 16/9 efter lunch. Som brukligt håller Båtklubben sin stämma en timme innan huvudföreningen.
Undertecknade motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 15/8-17. De skall läggas i brevlådan för Magnus Eriksson, Haguddsvägen 8.
Boka även in för städdag 17/9. Vi återkommer om det.