Extrastämma om vårt dricksvatten

På extrastämman beslöts att vi fortsätter med vårt eget vattenverk.

En av frågorna på extrastämman var om vi riskerar att bli utan vatten i föreningen vattentäkt när vi nu hör om sjunkande grundvattennivå i Sverige.

Grundat på erfarenhet av vattennivån i vår brunn genom åren och vad som omtalats av ”di gamle” i trakten skall vår brunn ha ett mycket gynnsamt läge med god tillrinning, varför vi tror att risken är låg, särskilt då vi har tillgång till vårt sommarvatten för bevattning.

Vi måste ändå se till att vi inte slösar med vårt dricksvatten!

Se till att kranarna vid tomtgräns är helt stängda eller helt öppna, så att vatten inte läcker ut (detta händer flera gånger varje år!) och använd sommarvattnet till att fylla poolen, tvätta bil eller utomhusmöbler, vattna med förstånd, etc.

Södertälje och Nykvarn är två kommuner i närheten som från den 2 maj infört bevattningsförbud. Läs artikel här.

Med rätt användning av våra vattensystem finns goda möjligheter att vi skall slippa en sådan drastisk åtgärd.