Båtklubb – styrelse och funktionärer

Funktionärer 2022/2023: