Båtklubb – styrelse och funktionärer

Funktionärer 2020/2021: