Båtklubb – bakgrund

Kolsundets Båtklubb, KBK

Bakgrund

När tomterna såldes fick varje köpare bestämma om man ville erlägga 1.000 kr för att få en båtplats. Många nappade på detta erbjudande, men inte alla. Därför finns det idag tomter med båtplats och tomter utan båtplats. Det ska säljaren av tomten ha upplyst er om.

Säljaren ska också överlämna den nyckel som går till Båtklubbens del i pumphuset för sommarvattnet. Inne i rummet finns den nyckel som man måste ha för att låsa upp kedjan till rampen för iläggningen av båtar.

Skötsel

För att sköta båtplatserna bildades en båtklubb. Den fick namnet Kolsundet Båtklubb och ingår i Mälarens Båtförbund.

Båtklubbens stadgar hittar du här.

>>>Klubbens Plusgirokonto är 4402039-4<<<

Saknar Du båtplats?

Eftersom flera av de tomtägare som har köpt båtplats inte har någon båt, finns goda möjligheter för den som har båt, men ingen båtplats till sin tomt, att hyra av den som har.
Informera hamnkaptenen så att han är uppdaterad på eventuella förändringar / uthyrningar. Hamnkapten är Thomas Karlsson, tel. 070-441 83 29