Vattenproblem! (Uppdatering 4)

Vi har under fredag eftermiddag w44 och fortlöpande problem i vattenverket. Vattnet strömmar inte igenom järnfiltret som det ska och bufferttankarna töms då de inte fylls på tillräckligt fort.

Vi har nu förbi-kopplat en ventil och kör vattnet utan att passera järnfiltret och hoppas det tillfälligt ska möjliggöra att vi får ut tillräcklig mängd på nätet. Vi räknar med att ha igång vattnet igen vid 19-tiden. Genom att vi inte kör med järnfiltret inkopplat kan vattnet vara litet brunfärgat, även efter att man spolat bort det som kommer direkt efter påsläpp, men det är fortfarande tjänligt att dricka.

Uppdatering 2019-11-05: Vår ”huvuddator”, det programverk som styr filtrering och backspolning har tyvärr havererat! Det är ett allvarligt problem som kommer att kräva ett omfattande och kostsamt arbete att åtgärda. Styrelsen kommer att ta ställning till de alternativ till lösning som kan finnas samt kostnadsbilden. Under tiden har vi återställt systemet så att vattnet nu körs genom järnfiltret igen, men backspolningen måste hanteras manuellt c:a 3 ggr/vecka. Det blir en krävande uppgift för vår vattenansvarige och måste ske fram till dess att en automatisk lösning finns installerad igen.

Uppdatering 2019-11-10: Vi fick återigen avbrott i vattenförsörjningen runt kl. 10:00 på söndagen. Felsökning pågår!

Felet hittat och åtgärdat av Bengt kl. 10:45, efter ett par timmar bör vattnet vara tillbaks i era kranar igen!

Uppdatering 2019-11-11: Haveriet på vårt programverk är nu totalt, varför det inte ens längre går att backspola järnfiltret manuellt! Det betyder att vi snabbar på installationen av en ny programdator och under tiden kommer järnfiltret att vara frånkopplat. Som vi informerade om tidigare är vattnet ändå tjänligt att dricka.

Uppdatering 2019-11-15: Ett nytt programverk har nu installerats, järnfiltret är åter inkopplat och automatiken för att kunna backspola är i drift. Det betyder att vi nu har ett normalt driftläge för vårt vattenverk igen! De styrventiler som har krånglat det senaste året är inte utbytta då kostnaden för detta är ganska hög, vi vill först utvärdera om den nu förbättrade och fungerade automatiken för backspolningen gör att ventilerna fungerar bättre. Först därefter tas beslut om en ev. fortsättning.