Vattenproblem!

Vi har ett pågående allvarligt problem med vattnet. Vi har svårighet med att få upp vatten från brunnen till vattenverket, orsaken till detta är ännu inte klarlagd. Arbetet fortsätter i morgon, under tiden ber vi alla att vara återhållsamma med vattenförbrukningen så att tillgänglig vattenmängd räcker till så många som möjligt. Vi återkommer med utvecklingen löpande så snart ny info finns!

Uppdatering 19/10 14:11: Vi misstänker elektronikfel i styrsystemet för råvattenpumparna. Nytt kretskort är beställt, Blomkvists Rör hoppas få det inom 1-2 dagar. Vi försöker tills dess få fram tillräckliga volymer av vattnet för att täcka behovet om alla är sparsamma vid användandet.

Uppdatering 28/10 10:59: Arbetet i pumphuset är nu i full gång och beräknas vara klart nästa vecka. För närvarande ser vi inga problem med vattentillgång eller vattentillförsel. Möjligen kan missfärgning uppkomma i samband med att man byter rör. Vattnet kloreras som vanligt.

Uppdatering 29/10 11:03: Nu är vattenproblemet löst och allt reparerat och uppgraderat! Stort TACK till Bengt R och montörerna från Blomkvist och Culligan.👏 Klor-tanken kommer att köras tom och rengöras nästa vecka innan påfyllning. Nytt vattenprov kommer att tas veckan därefter.