Vattenproblem 1:a maj 2021

Vattenproblem! (uppdaterad)

Något har gjort att våra buffert-tankar på 5.000 liter har tömts under dagen, därför har vattenverket slagits av tills vi kan pumpa upp nytt vatten till tankarna. Orsaken kan vara en massiv läcka (vilket vi inte tror) eller att någon har fyllt upp sin pool/spabad under dagen! Oavsett vilket kommer det att dröja ett antal timmar innan läget är återställt!

Tankarna har nu fyllts upp och vattnet är påsläppt. Tänk på att inte fylla din pool med dricksvattnet, använd gärna sommarvattnet som sedan kan renas på någon vecka i poolen. Måste du fylla med dricksvatten så gör det i etapper, och inte dagtid under helger när förbrukningen är stor!