Vattenläcka!

Just nu, 05:30 lördag 28 mars, har vi problem med en vattenläcka, vilket gör att vattenverket har påverkats. Felsökning pågår och man får räkna med störningar till och från under dagen.

Uppdatering 07:00: Läckan är lokaliserad till Haguddsvägen. För att avhjälpa problemet kommer Haguddsvägens vattentillförsel att vara avstängd tills felet är åtgärdat, det möjliggör att resten av området kan ha vatten.

Uppdatering 10:00: Läckaget är nu åtgärdat och vattnet på Haguddsvägen påsläppt. Vi påminner återigen om att kranarna till tomter måste vara helt öppna eller helt stängda, i mellanlägen rinner vattnet ut i marken!!!