Nedfallet träd (uppdatering)

Ett träd har blåst ner och ligger på elledningar i området. Vattenfall är informerade, men det kan dröja innan de åtgärdar problemet. Om strömmen försvinner är detta den troliga orsaken. TAPPA UPP VATTEN! Uppdatering: Trädet har nu röjts undan och faran för elavbrott är därför över!