Rosafärgat vatten

Vi har nu också fått problem med doseringen av kaliumpergamanat, en kemikalie som används i vårt järnfilter. Pga störningar i filtret har en viss överdosering skett och då ämnet är starkt färgande kan det ses som en svag rosafärgning av Läs mer…

Varning!

Ett par falskskyltade bilar har setts i omedelbar närhet till vårt område och syftet verkar vara att ”reka” inför stöldförsök! Det finns alltså anledning att vara observant och att se till att stöldbegärlig egendom är skyddad!

Fiberabonnemang

När du valt internetleverantör via fiber är det några saker du kan tänka på: Kontrollera via http://www.bredbandskollen.se vilken hastighet din beställda tjänst levererar och jämför den med vad du betalar för. Tänk dock på att det är stor skillnad på Läs mer…

Civil Insatsperson

Nu har Du chansen att bli ”Civil Insatsperson” på Selaön! Läs bifogade informationsblad från Räddningstjänsten i Strängnäs Kommun. De vill organisera och utbilda ett antal frivilliga som kan agera som en första insats vid brand,olycka, drunkning eller hjärtstopp, detta för Läs mer…

Fiber 2

Zitius (bolaget som bygger ut fibernätet på Selaön) har skickat ut följande e-mail: ”Hej, Vi är oerhört glada för det stora intresset för fiber på Selaön. Det stora intresset och engagemanget har gjort att vi som bekant har tagit beslut Läs mer…