Stormen!

OBS. Den hårda blåsten har gjort att flera träd blåst ner i området! Iakttag försiktighet tills hinder är undanröjda och om ni själva gör något för att ta undan grenar etc, VAR FÖRSIKTIGA