Sommarvattnet

På fredag 7 okt beräknas sommarvattnet stängas för säsongen. Tänk på att sedan öppna kranarna halvvägs för att tömma ledningen på tomten och förhindra att kranar fryser sönder.