Rosafärgat vatten

Vi har nu också fått problem med doseringen av kaliumpergamanat, en kemikalie som används i vårt järnfilter. Pga störningar i filtret har en viss överdosering skett och då ämnet är starkt färgande kan det ses som en svag rosafärgning av vattnet. Kemikalien är inte hälsofarlig och vattnets tjänlighet påverkas inte, missfärgningen kommer att försvinna under dagen.