Lilla Badet

En grupp av intresserade medlemmar genomför nu med föreningens ekonomiska stöd en uppsnyggning av Lilla badet. Ny trall på badplattformen, översyn av flytblock på bryggan samt rensning på marken och påfyllnad av sand.

Vissa störningar kan ske innan allt blir klart!