Lilla Badet

Nu är bryggor och badplattformen renoverade och ligger på plats, allt är klart för bad!

Vass och annat skräp har forslats bort och mer sand har körts dit. Tänk dock på att fortsätta att för hand rensa bort rötter och annat som finns i marken, kratta ut sanden samt att ständigt rensa bort vass och annat skräp som flyter iland på badstranden.

Ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt har medverkat i renoveringsarbetet av vår lilla, men fina badplats vid Kolsundet!