Kort avstängning av dricksvattnet (uppdaterad)

Då vattenläckan hittats behöver inte vattnet stängas av som tidigare aviserats! Tack till Bengt Rundqvist och Blomkvists Rör.