Klorlukt

För att förhindra att halten av coliforma bakterier i vårt dricksvatten blir för hög har vi tvingats öka mängden tillsatt klor. Det kan under några dagar medföra att man kan känna en klorlukt när man spolar upp vatten. Det bör dock inte påverka smaken då det ganska snart ”luftas”. Vi anpassar doseringen och hoppas kunna undvika lukten om några dagar.